Law

محاظرات الطلبة
   |   
العلوم الانسانية مبدأ حياة ورقي انسان
   |   
شرعية تولي متعددي الجنسية المناصب السيادية والامنية الرفيعة في العراق
   |   
الدور التكميلي للدراستين الصباحية والمسائية
   |   
محاظرة عقوبات عام
   |   

المحاضرات

 

المرحلة الاولى

**********

 عــلـــم العقــــــاب 

 

المدخل لدراسة القانون

 

  Basic Concepts of Law 

 

 الدستــــــــوري

 


 

المرحلة الثانية

*********

 العقوبات مرحلة ثانية 

 

 احـــــــوال شخصيـــة

 

 القانــــون التجـــــاري

القانون المدني (التزامات)

 

القانــــون الاداري

 

المالية العامة 


 


 

المرحلة الثالثة

*********

 جزائيــة مرحلة ثالثة

 

 اصول البحث القانوني

المرافعـــات المدنية 

المالية العامة


 


 

المرحلة الرابعة

*********

 اصــــــــــول فقــــــــه

 

 المنظمات الدولية مرحلة رابعة 

  الحقـــــوق العينيـــــة

 

   الاوراق التجاريــــــة


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

  

    

    

    

    

    

 

  المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية